[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ssl och apacheOn Thu, 19 Feb 2004 [08:16],
  Jonas Jacobsson (jonas@cytech.nu) wrote:

> Hej.
> 
> Någon som har en url till en enkelt förklarande
> guide till hur man får en ssl att fungera med apache?
> 
> Jag har provat en del men får den inte alls att svara
> på https.
> 
> Kör debian sarge och mod_ssl.

Antar att du läst det mesta i /usr/share/doc/libapache-mod-ssl och även
/usr/share/doc/libapache-mod-ssl-doc.

Sedan finns ju <http://www.modssl.org/> och även
<http://www.apache-ssl.org/> kan vara hjälpsam.

Vad har du för problem egentligen? Certifkat? Laddar modulen okej? Hur
ser konfigurationen ut? Vad säger loggarna? Har du ens något som kör på
port 443?


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: