[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: isa +sb awe64On Tue, Feb 17, 2004 at 01:26:27AM +0100, kringla@home.se wrote:

> Jag har problem att få mitt ljudkort, ett ISA soundblaster awe64, att
> fungera. Det ser ut lite som en resurskonflikt, irq 5 är upptagen av
> usb, och det verkar som att ljudkortet vill vara på 5:an?

Vild chansning men jag sitter själv med ett gammalt awe32, som också 
är isa. På det ljudkortet kan man ändra irq med en jumper på kortet.
För att slippar irq-konflikter kanske du kan jumpra om det?

-- 
Fredrik JonsonReply to: