[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

DVD-RAM-media bortskänkesHej!  Har 4 dvd-ram-skivor (2x2.6 GB), men läsaren är paj.  Vill någon
ha skivorna?  Jag bor i stockholm, men man kan kanske snigelposta dem.

/Micce

-- 
Mikael Hedin, MSc +46 (0)8 344979 (home) +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26  30C4 5793 29D3 C01B 2A22]Reply to: