[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Rättigheter på fat-filsystemPelle Nilsson <pellenilsson@fastmail.fm> wrote:
> > Om någon missat det:
> > ------8<------
> > dmask=value Set the umask applied to directories only.  The default is
> > the umask of the current process.  The value is given in octal. Present
> > since 2.5.43.
> > fmask=value Set the umask applied to regular files only.  The default is
> > the umask of the current process.  The value is given in octal. Present
> > since 2.5.43.
> > ------8<------
/.../
> Jag har provat "uid=pelle,dmask=022,fmask=133" och
> "defaults,umask=000,fmask=111" och en massa andra varianter, men vad
> jag än gör så har fmask och dmask fortfarande ingen som helst effekt,
> det är bara umask som har nån verkan. Jag använder mount version 2.12
> och kärnan är version 2.4.22 och raden i fstab ser ut så här:
/.../
> Några idéer?

Jag tyckte att jag var tydlig nog innan, men...
*Present since 2.5.43.*

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: