[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Rättigheter på fat-filsystemOn Sat, Jan 31, 2004 at 11:48:54AM +0100, Christoffer Sawicki wrote:
> Om någon missat det:
> ------8<------
> dmask=value Set the umask applied to directories only. The default is the 
> umask of the current process. The value is given in octal. Present since 
> 2.5.43.
> fmask=value Set the umask applied to regular files only. The default is the 
> umask of the current process. The value is given in octal. Present since 
> 2.5.43.
> ------8<------
> 
> Själv kör jag "uid=qerub,dmask=022,fmask=133" för att bara min användare ska 
> ha skrivrättigheter och alla andra läsrättigheter.


Jag har provat "uid=pelle,dmask=022,fmask=133" och
"defaults,umask=000,fmask=111" och en massa andra varianter, men vad
jag än gör så har fmask och dmask fortfarande ingen som helst effekt,
det är bara umask som har nån verkan. Jag använder mount version 2.12
och kärnan är version 2.4.22 och raden i fstab ser ut så här:

# <file system> <mount point>  <type> <options>        <dump> <pass>
/dev/hda2    /win      vfat  uid=pelle,dmask=022,fmask=133	0	0


mount rapporterar följande info om partitionen i fråga:

/dev/hda2 on /win type vfat (rw,uid=1000,dmask=022,fmask=133)


Men rättigheterna ser likförbannat ut så här:

-rwxr--r--  1 pelle  root     48K 2003-02-16 00:18 detlog.txt*
drwxr--r--  10 pelle  root     16K 2003-11-24 10:12 dokument/


Några idéer?Reply to: