[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tvinga ägare av fil? timebandit wrote on Jan 29, 2004 at 07:07:06 PM:
> Går det att göra så att när jag uploadar filer till servern till tex 
> katalogen /var/www/user så läggs dem med user:www-data som ägare till alla 
> filer som läggs där?
> 

Om jag förstår problemet rätt:

# ls -alF /var/www/user
drwxr-xr-x  3 user   user       4096 Jan 24 17:29 user/
# chgrp www-data /var/www/user
# chmod g+s /var/www/user
# ls -alF /var/www/user
drwxr-sr-x  3 user   www-data     4096 Jan 24 17:29 user/
# su - user
$ touch /var/www/user/fil
$ ls -al /var/www/user/fil
-rw-r--r--  1 user   www-data      0 Jan 24 17:30 fil

För att det ska vara nån mening med övningen så har du förmodligen satt
olika (r/w) behörigheter för g och o på katalogen också. :)

/DavidReply to: