[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Låsa användare till sitt /homeOn Mon, Jan 12, 2004 at 11:25:09AM +0100, Anders Arnholm wrote:
> Jag skulle vilja säga att din säkerhettanke skiljer sig totalt i från
> den dominerade säkerhets tanken i Unix. 

Den domininerande säkerhetstanken i Unix? Jag kanske har missat något
men finns det en sådan? 
Om säkerhetstanken är den att man kan sätta/ta bort rättigheter för
grupper och användare så är det bara bra att man skiljer sig totalt från
den säkerhetstanken. Visst kan man komma en bit med att använda sig av
det (vilket man ska), men vad skyddar det om användarna har tillgång
till en massa program som dom inte behöver? Det är bara en onödig risk.

> Det du vill göra går att fixa
> med ett chroot skydd, men är dert bra, effektivt och vad gör det extra
> som du tänkt fel någonstanns. 

Har man väl satt upp en chroot-miljö för sina användare är det enkelt
att hålla den uppdaterat och fungerande. Nu ska detta inte tolkas som om
jag tror chroot är den bästa säkerhetslösningen, de vanliga reglerna
gäller med uppdateringar och chroot skyddar inte mot kernel-hål osv
osv.

> Bygger du ett chrootat jail så stänger du
> också in användarna till att inte komma år installerar programvara på
> den normala vägen.

Det är ju hela poängen. Varför ska vanliga användare få till gång till
su(do), chroot, gcc och mycket mer om de inte behöver det?

/Thomas
-- 
== thomas@northernsecurity.net | thomas@se.linux.org
== Encrypted e-mails preferred | GPG KeyID: 114AA85C
--

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: