[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-get mozilla-psmOn Tue, 30 Dec 2003 23:55:17 +0100, Jostein Martinsen <jostein@home.se>
posted to debian-user-swedish:
 > När jag ska in på (ssl)krypterade sidor (https) kommer jag inte in,
 > men jag får en uppmaning om att installera psm (personal security
 > manager). Med google såg jag att några löst problemet med att
 > installera mozilla psm. När jag gör så, (apt-get install mozilla-psm)
 > vill mozilla installeras också (eftersom det inte finns med enligt
 > paketen), jag har redan det installerat och vill inte tanka ned 10 mb
 > i onödan med mitt 56k modem :(

Du kan lura dpkg att tro att mozilla redan är installerad med hjälp av
ett enkelt program som heter equivs. Det skapar helt enkelt ett tomt
Debian-paket med rätt namn som du kan installera för att dpkg skall
bli nöjd.

equivs kunde gärna förbättras på olika sätt men just den här grejen
går som smort.

/* era */

-- 
formail -s procmail <http://www.iki.fi/era/spam/ >http://www.euro.cauce.org/
cat | more | cat<http://www.iki.fi/era/unix/award.html>http://www.debian.org/Reply to: