[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Scrolljulet funkar inteOn Tue, Dec 30, 2003 at 10:58 CET, 
	 Bjorn Johansson <bjorn.johansson@4a-consulting.com> wrote:
> Hej!

Hallå,

> Hur får man scrollhjulet att funka under X?
> Jag antar att jag måste ändra något i XF86Config...

Det finns två sätt:

1. Om du har använt debconf för att confa X finns det där en fråga om
just mushjulet. För att köra debconf igen:

	# dpkg-reconfigure xserver-xfree86

Tänk på då att har du gjort några egna förändringar i
/etc/X11/XF86Config-4 kommer de att försvinna om du kör debconf.
(Nästan helt sant, det finns metoder för att kunna kombinera debconf och
egna förändringar.)

2. Lägg till följande rad i /etc/X11/XF86Config-4 i sektionen för mus:

    Option     "ZAxisMapping"     "4 5"

Hela min sektion för mus ser ut som följer (jag har USB-mus):

Section "InputDevice"
    Identifier   "Configured Mouse"
    Driver     "mouse"
    Option     "CorePointer"
    Option     "Device"        "/dev/input/mice"
    Option     "Protocol"       "ImPS/2"
    Option     "Emulate3Buttons"    "true"
    Option     "ZAxisMapping"     "4 5"
EndSection

mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/     |
| PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70 31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| ..you could spend *all day* customizing the title bar. Believe me. I
| speak from experience."
| (By Matt Welsh)
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -Reply to: