[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS monitorUrsäkta denna simpla fråga... men paketsökningen på debian.org är ju nere än så :-/

Vet nogon ifall CVS monitor finns paketerad för debian (testing, unstable)? Verkar vara avsevärt bättre än 'konkurenterna'.

   http://ali.as/devel/cvsmonitor/

/LaH
Reply to: