[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kernel 2.6Peter Mathiasson wrote:

Du har uppenbarligen inte läst reglerna för Debians mailinglistor.

Riktigt.
Men nu har jag det.
Jag har alltså gått över från att göra fel till att göra rätt.
KuRl.

Glad jul och tack för svaren.
Reply to: