[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: "Mirkken", vän av ordn ing (rejält OT)mån 2003-12-15 klockan 20.37 skrev David Röhr:
> > Måhända är jag trött och gnällig ikväll, men jag hoppas du inte blandar 
> > ihop en Windows-specifik irc-klient med själva forumet i sig. Det blir 
> > ju som att säga Outlooken, när man menar e-post i allmänhet...
> 
> Så det heter inte Outlooken? Eller "att outlooka"? :)

Nejnej, hottmejla heter det. :)


/Martin (var det någon som sa trött?)
-- 
Martin Sjögren
  sjogren@debian.org -- marvin@dum.chalmers.se
  GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html
  let hello = "hello" : hello in putStr (unlines hello)

Attachment: signature.asc
Description: Detta =?ISO-8859-1?Q?=E4r?= en digitalt signerad meddelandedel


Reply to: