[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: "Mirkken", vän av ordn ing (rejält OT)On Mon, 15 Dec 2003 [20:32],
  Adam Huuva (aatami@home.se) wrote:

> TmBerg wrote:
> 
> >
> >Sa du något på mirkken så missade jag nog det.
> 
> Måhända är jag trött och gnällig ikväll, men jag hoppas du inte blandar 
> ihop en Windows-specifik irc-klient med själva forumet i sig. Det blir 
> ju som att säga Outlooken, när man menar e-post i allmänhet...

Så det heter inte Outlooken? Eller "att outlooka"? :)


/d, också trött.

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: