[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] Parsar Google fel?> Allra helst skulle jag vilja kunna använda regexps tillsammans med bash
> och i detta fallet ls. Typ:

i min bash kan jag i viss mån använda något som liknar regexpar, även om * har 
annan betydelse mm. Fast varför inte bara göra ls|egrep 'dinregexp' så får du 
ju den finessen...

>> Isf kan du göra ls .[^.]*
> Det funkade inte för mig.

Vad har du för bashversion isf? Jag kör 2.05b och det fungerar...

 /CalleReply to: