[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Spam i mängderOn Tue, 9 Dec 2003, Jostein Martinsen wrote:

> Den e-post adress jag skickar mail till denna lista med blir totalt
> nedspammad. De spam-mail jag får är falska säkerthetsuppdateringar.

Det är ett epostvirus för den där andra plattformen som, utöver
allt annat jäkelskap, dessutom går ut på usenet och hämtar
epostadresser från newsgrupper. Det innebär att adresser även
på debian-listorna blir lidande eftersom de speglas på newsen.

Diverse antispamåtgärder för usenet-bryggan har diskuterats, men
såvitt jag vet vill man inte införa något, för att inte förstöra
spårbarhet och sökbarhet.

-- 
Fredrik JonsonReply to: