[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problem med emacs och gvTack för hjälpen.

'Gnome-gv' har samma problem som den vanliga 'gv'. Konstigt nog så visar
'gs' filen korrekt. Jag trodde att 'gv' var i princip bara ett
användargränssnitt runt 'gs' (?).

'kghostview' har ännu större problem och låser sig. Den visar
en "wait cursor" redan på sida 1 av det dokumemtet som annars ger problem
först på sida 4 pga den inbäddade stora grafiken.

Jag kan även köra 'ps2pdf' på filen och ser den resulterade .pdf filen
sedan korrekt i 'acroread'. Däremot har 'xpdf' problem med .pdf filen och
visar grafiken korrekt men inte texten, alltså precis tvärtom jämfört med
'gv' och .ps filen!

mycket märkligt, skall forska vidare.

/Michael

---------------------------------------------------------------------------
Michael Olberg      | e-mail: olberg@oso.chalmers.se
Onsala Space Observatory | tel: +46-31-7725507 (work) +46-300-10778 (home)
S-43992 Onsala, SWEDEN  | fax: +46-31-7725590
-------------------- This quote left blank intentionally ------------------

On Tue, 2 Dec 2003 era+debian@iki.fi wrote:

> On Tue, 2 Dec 2003 13:41:27 +0100 (CET), Michael Olberg
> <olberg@oso.chalmers.se> posted to debian-user-swedish:
> > 1) i emacs, när jag markerar ett avsniit, blev detta tidigare
> >  "highlighted" (det fick en grå bakgrund). Mycket praktiskt. Detta
> >  händer inte med Debians version (paket emacs20 samt tillbehör). Det är
> >  den versionen av emacs jag hade tidigare också och jag vill helst inte
> >  uppgradera.
>
> Talar du om transient-mark-mode eller helt enkelt vilken färg den
> region du "målar" med musen får i X11, eller något annat? Får du svart
> bakgrund i stället för grå eller syns det inte alls vad du har målat?
>
> > 2) Debians version av gv (3.5.8-26.1) fungerar inte med vissa filer,
> >  inbäddad grafik i ps-filen visas då felaktigt. Inga problem med SuSE's
> >  version (3.5.8 release 718) som dessutom verkar vara länkad mot samma
> >  bibliotek.
>
> Detta kan jag inte hjälpa med, jag ser inget som liknar din bugg i
> <http://bugs.debian.org/gv>. Kanske du kunde prova installera en nyare
> backport och se om det hjälper?
>
> <http://www.apt-get.org/search.php?query=gv&arch%5B%5D=i386&arch%5B%5D=all>
> hittar ett antal gnome-gv, duger det?
>
> /* era */
>
> --
> formail -s procmail <http://www.iki.fi/era/spam/ >http://www.euro.cauce.org/
> cat | more | cat<http://www.iki.fi/era/unix/award.html>http://www.debian.org/
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>Reply to: