[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problem med emacs och gvHej,

Har löst det första av mina problem

M-x transient-mark-mode

var allt som krävdes.

/Michael

PS: återstår fråga 2) :-) DS

---------------------------------------------------------------------------
Michael Olberg      | e-mail: olberg@oso.chalmers.se
Onsala Space Observatory | tel: +46-31-7725507 (work) +46-300-10778 (home)
S-43992 Onsala, SWEDEN  | fax: +46-31-7725590
-------------------- This quote left blank intentionally ------------------

On Tue, 2 Dec 2003, Michael Olberg wrote:

> Hej,
>
> Jag har nyligen gått över från SuSE till Debian och har det mesta fått att
> fungera, men med åtminstone dessa två programm har jag fortfarande
> problem:
>
> 1) i emacs, när jag markerar ett avsniit, blev detta tidigare
>  "highlighted" (det fick en grå bakgrund). Mycket praktiskt. Detta
>  händer inte med Debians version (paket emacs20 samt tillbehör). Det är
>  den versionen av emacs jag hade tidigare också och jag vill helst inte
>  uppgradera.
>
> 2) Debians version av gv (3.5.8-26.1) fungerar inte med vissa filer,
>  inbäddad grafik i ps-filen visas då felaktigt. Inga problem med SuSE's
>  version (3.5.8 release 718) som dessutom verkar vara länkad mot samma
>  bibliotek.
>
> Tips tas tacksamt emot,
> Michael
>
> ---------------------------------------------------------------------------
> Michael Olberg      | e-mail: olberg@oso.chalmers.se
> Onsala Space Observatory | tel: +46-31-7725507 (work) +46-300-10778 (home)
> S-43992 Onsala, SWEDEN  | fax: +46-31-7725590
> -------------------- This quote left blank intentionally ------------------
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>Reply to: