[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Monitor tankar och XFree86 4.2.1Thomas Nyman <thomas@teg.pp.se> wrote:
> Jag kör en Acer Travelmate 520iT
> Den maskinen har en 12.1" TFT 1024x768 XGA skärm
> och använder ATI Rage Mobility-M1 med 8MB SDRAM
>
> Så långt allt väl, men jag tycks inte kunna få x-servern att köra med
> 1024x768 utan endast med 800x600 allt med max 16bbp djup.
>
> Kan medge att jag inte har full koll på XFree men vad jag kan förstå så
> stödjer min version av XFree min Rage Mobility .. således har jag
> angivit ati som driver, men trots detta så verkar jag inte kunna
> utnyttja min skärm optimalt. Förvisso ser det ok ut just nu men jag vill
> gärna kunna använda den kapacitet som maskinen har. Kan för övrigt ange
> att jag kör senaste stabila kernel.

Skicka gärna din XF86Config och /var/log/XFree86.0.log så att vi kan se om 
något är direkt konstigt. Kan det vara så att XFree86 misslyckas med att 
detektera din skärms HorizSync och VertRefresh (kolla loggen)? Du kan prova 
att generera "modelines" manuellt med t ex gtf (se nedan). Hejo.

---
usage: gtf x y refresh [-v|--verbose] [-f|--fbmode] [-x|-xf86mode]

      x : the desired horizontal resolution (required)
      y : the desired vertical resolution (required)
   refresh : the desired refresh rate (required)
 -v|--verbose : enable verbose printouts (traces each step of the computation)
 -f|--fbmode : output an fbset(8)-style mode description
 -x|-xf86mode : output an XFree86-style mode description (this is the default
        if no mode description is requested)
---

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: