[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: läsförståelse... scriptningOn Mon, Nov 03, 2003 at 12:50:53PM +0100, David Westlund wrote:
> > Jag har en file som tyvärr har felformat som jag försöker fixxa till, 
> > men eftersom att jag dåligt om kunskaper i programering så försöker jag 
> > fixa det i bash med sed, awk och cut.
> > Tyvärr har jag tagit mig lite vatten över huvet.
> > Detta är filen generaliserad och förkortad
> > 
> > ----filen-------
> > a a:x1:y:z 	#fel formaterad
> > b b:x2:y:z	#fel
> > c:x3:y:z 	#rätt formaterad
> > d d:x4:y:x	#fel
> > e:x5:y:z	#rätt
> > ----/filen------
> 
> Om jag fattat vad du är ute efter borde följande lilla rad räcka:
> 
> sed 's/^[a-z] //g' fil > nyfil
> 

Eller om a,b,c,d och e egentligen är flera tecken långa:

sed 's/^\(.*\) \1:/\1:/' fil >nyfil

/jp

PS. Otestat etc. går det sönder får du båda delarna :-)

-- 
 jens persson     #
 <jens@persson.cx>  #  What we do not understand we do not posses.
 Mäster Olofsväg 24  #                   - Goethe
 S-224 66 LUND;SWEDEN #Reply to: