[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bärbar dator - modell förslag/diskussionOn Thu, 30 Oct 2003 [08:30],
  Thomas Nyman (thomas@teg.pp.se) wrote:

> Hej
> 
> Jag funderar på att införskaffa en ny bärbar dator.
> 
> Jag har på allvar funderat på Apples Powerbook G4 15" eller 17", dels 
> för att dom är snygga och dels för att dom är en lämplig avvägning 
> mellan storlek, vikt och funktioner. Problemet är egentligen bara det 
> att dom är så dyra och att jag måste lära mig debians protning till 
> powerpc. Helst skulle jag vilja ha en motsvarande masking för i386 (dvs Pc).
> 
> Nåväl, eftersom det på denna lista självklart finns en uppsjö av kunniga 
> och erfarna debianiter tänkte jag att jag kanske kunde få lite uppslag 
> på alternativ till Powerbook eller kanske lite "input" från människor 
> som använder en Powerbook.

Nu har jag då ingen powerbook, men en iBook, och det fungerar i stora
mått på precis samma sätt. Jag kan direkt säga att det fungerar i stort
sett som en vanlig PC. De enda skillnaderna är under installation (där
det finns många många många dokumenterade sidor hur man gör), och sedan
saknas diverse program för PPC.

Jag kan givetvis rekommendera dig att köpa en powerbook, då jag tycker
att hårdvaran är grym :)


/d, som iofs numer kör Gentoo på bärbara istället för just Debian.

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `

Attachment: pgp9RNXBmr48n.pgp
Description: PGP signature


Reply to: