[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Konfiguration av EximPeter Carlsson wrote:

Jag förstår fortfarande inte hur den ska komma åt en DNS och
ta reda på vart den ska skicka.


När du installerade exim, eller gör "reconfigure", får du en fråga om hur din maskin skall hantera mail i fem alternativ (vill jag minnas). Ange då att din maskin skall användas direkt på internet utan mellanhänder eller smarta hostar.

pröva att göra

host -t mx <domän>

för att manuellt göra det Exim skall göra för att hitta mottagarens mail-server på nätet.

Det är även i din egen domäns MX-record du anger
server för hantering av dina egna mail och eventuellt pekar på din egen Exim-server om det är där du tar emot dina mail. Vill du tillåta "främmande" servrar leverera mail TILL dig, måste du konfigurera Exim explicit för att acceptera mail och lokalt leverera dem för just din domän. Default är alla former av extern relaying numera avslagen pga spam-problemet.

Vill du istället använda ett mailkonto hos extern leverantör, eg algonet, kan du exempelvis använda fetchmail för att hämta mailen till din egen maskin/lokala nätverk, utan att blanda in MX-records eller SMTP-protkoll.

/Anders W

/Anders W
/Peter

Reply to: