[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

flera dsl linjer och lastbalanseringTitle: flera dsl linjer och lastbalansering
Hej listan!

Nu sitter jag och försöker få igång 2 dsl-linjer på min woodyburk.
Efter lite pillande med route har jag fått till så jag kommer åt
de viktiga servrarna hos mina båda isp's nät.

Men jag får inte till lastbalansering! Det vettigaste jag hittat använder
iproute2, som menar att jag skall ha CONFIG_NETLINK, CONFIG_RTNETLINK
configat i kärnan. Jag kör med 2.4.18, men jag hittar inte dessa båda config
alternativ! Det närmaste jag kommer är CONFIG_NETLINK_DEV...
Är det måhända så enkelt att jag försöker med verktyg för 2.2.x kärnor?

Så, min fråga är: Hur fixar jag lastbalansering mellan interfacen?

Lite av det jag har:
--------------------
eth0 är intern, statisk intern 192.168.0.x adress
eth1, eth2 är externa, dhcp
(Lustigt dock att dhclient3 fixar eth2 när jag kör #dhclient eth1
och eth1 när jag kör dhclient eth2... )
2 separata dhclient-script används, ett för eth1 och ett för eth2,
där routerna läggs upp.
10.x.x.x särbehandlas för telia-servers
195.54.[106 122].x särbehandlas för bredbandsbolaget

missy:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.0.6        81.227.197.1    255.255.255.255 UGH   0      0        0 eth1
10.0.111.1      81.227.197.1    255.255.255.255 UGH   0      0        0 eth1
10.0.0.2        81.227.197.1    255.255.255.255 UGH   0      0        0 eth1
81.227.197.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
192.168.0.0     192.168.0.1     255.255.255.0   UG    0      0        0 eth0
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
213.113.92.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth2
195.54.106.0    213.113.92.1    255.255.255.0   UG    0      0        0 eth2
195.54.122.0    213.113.92.1    255.255.255.0   UG    0      0        0 eth2
0.0.0.0         213.113.92.1    0.0.0.0         UG    0      0        0 eth2
0.0.0.0         81.227.197.1    0.0.0.0         UG    0      0        0 eth1
missy:~# ip route add default scope global nexthop via 81.227.197.1 dev eth1 weight 1 \
> nexthop via 213.113.92.1 dev eth2 weight 1
RTNETLINK answers: Invalid argument
missy:~# lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
netlink_dev             1728   0  (unused)
ip_queue                5156   0  (unused)
ipt_MASQUERADE          1216   2  (autoclean)
ipt_REJECT              2816  15  (autoclean)
ipt_LOG                 3136  25  (autoclean)
iptable_mangle          2112   0  (autoclean) (unused)
iptable_filter          1728   1  (autoclean)
ufs                    48032   0  (unused)
ide-scsi                7488   0
ip_nat_irc              2368   0  (unused)
ip_nat_ftp              2944   0  (unused)
iptable_nat            12660   3  [ipt_MASQUERADE ip_nat_irc ip_nat_ftp]
ip_tables              10432   8  [ipt_MASQUERADE ipt_REJECT ipt_LOG iptable_mangle iptable_filter iptable_nat]
ip_conntrack_irc        2496   0  (unused)
ip_conntrack_ftp        3200   0  (unused)
ip_conntrack           12684   3  [ipt_MASQUERADE ip_nat_irc ip_nat_ftp iptable_nat ip_conntrack_irc ip_conntrack_ftp]
ipddp                   2464   0  (unused)
appletalk              18988  13  [ipddp]
via-rhine              12452   3
keybdev                 1664   0  (unused)
usbkbd                  2848   0  (unused)
input                   3072   0  [keybdev usbkbd]
usb-uhci               20708   0  (unused)
usbcore                48032   0  [usbkbd usb-uhci]

Reply to: