[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dselect> Björn Johansson wrote:
>
> >
> > Hej!
> >
> > Vad ska jag använda för sökväg i Dselect?
> > http://us.debian.org/debian som är standard
> > funkar inte! :-(
> >
> >
> > Björn Johansson
> >
>
> Jag skulle föreslå att du använder APT-systemet istället.
>
> ta och kör apt-setup och lägg till en apt-mirror.

Aptitude är ett trevligt program om man vill ha något som liknar dselect,
men som funkar. Det är en frontend för apt. Mycket trevligt att "browsa"
paket med också.

Från "man aptitiude":

DESCRIPTION
    aptitude is a text-based interface to the Debian GNU/Linux
    package system.

    It allows the user to view the list of packages and to
    perform package management tasks such as installing,
    upgrading, and removing packages.  Actions may be per­
    formed from an "interactive mode" or from the command-
    line.


M.v.h
//Tobias
Reply to: