[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dselect 
Hej!
 
Vad ska jag använda för sökväg i Dselect?
http://us.debian.org/debian som är standard
funkar inte! :-(
 
 
Björn Johansson
 

Reply to: