[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jobbigt med apt-getLove Hansson <love.hansson@faltbiologerna.se> wrote:
> Jag har problem med apt-get. När jag kör apt-get dist-upgrade eller apt-get
> upgrade får jag först en lista på över 100 paket som skall uppgraderas, men
> när apt-get väl kör igång får jag bara ett felmeddelande (nedan); det
> verkar som att *någonting* hänvisar till en konstig plats (som egentligen
> är /etc/modprobe.d/ och /dev/null?). Jag kör unstable. Är det någon som vet
> vad som kan vara fel?
--8<--
> Förbereder att ersätta powermgmt-base 1.14 (med
> .../powermgmt-base_1.17_i386.deb                 ) ...
> Packar upp ersättande powermgmt-base ...
> cat: /etc/modprobe.d//dev/null: Filen eller katalogen finns inte
> dpkg: varning - gammalt post-removal-skript returnerade felstatus 1
> dpkg - försöker skript från det nya paketet istället ...
> cat: /etc/modprobe.d//dev/null: Filen eller katalogen finns inte
> dpkg: fel vid hantering av
> /var/cache/apt/archives/powermgmt-base_1.17_i386.deb
> (--unpack):
> underprocess nytt post-removal-skript gav felkod 1
> cat: /etc/modprobe.d//dev/null: Filen eller katalogen finns inte
> dpkg: fel vid upprensning:
> underprocess post-removal script gav felkod 1

Hej. Skulle du kunna skicka /var/lib/dpkg/info/powermgmt-base.postrm?

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: