[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mängder av skräpbrevOn Mon, Oct 13, 2003 at 11:27:45PM +0200, Anders Lövgren wrote:
> Håller med. Eftersom WU går att automatisera (sedan win2000?), borde fler göra 
> det. Det kanske kommer i framtiden ändå, om MS får som dom vill :-)

Fler borde se sig om efter alternativ till outlook, fler borde skaffa
sig ett AV-skydd, ...
Datorer är ändå lätt att hålla uppdaterade med rätt enkla medel.
Men det kräver ju också att patcharna som släpps fixar hålen också.

Och om "folk" har lite svårt att hålla sina datorer patchade hur kommer
det då se ut när mobiltelefoner med MMS, e-post, javastöd, internet
uppkoppling bli vanligare?

/Thomas
-- 
== thomas@northernsecurity.net | thomas@se.linux.org
== Encrypted e-mails preferred | GPG KeyID: 114AA85C
--

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: