[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: encoderPå sidan http://dvdripping-guid.berlios.de hittar du mer info.
/Robert

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Niclas Söderlund [mailto:lists@soderlund.org]
Skickat: den 6 oktober 2003 14:02
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: encoder


Hopp,

nån som vet en bra avi->mpeg2 (svcd) encoder för Debian (gärna redan i
distron) som inte kräver X.

TIA,

mvh Niclas


  _  _ _ _
|_|_|_|_|
|_|_|_|_| All work and No play makes Jack a dull boy
|_|_|_|_|


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org


---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.522 / Virus Database: 320 - Release Date: 2003-09-29Reply to: