[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: encoderFrån toppen av mitt huvud: mencoder.

Den kommer med mplayer. 


Mvh

Fredrik Persson

> 
> From: Niclas Söderlund <lists@soderlund.org>
> Date: 2003/10/06 Mon PM 02:01:35 CEST
> To: debian-user-swedish@lists.debian.org
> Subject: encoder
> 
> Hopp,
> 
> nån som vet en bra avi->mpeg2 (svcd) encoder för Debian (gärna redan i 
> distron) som inte kräver X.
> 
> TIA,
> 
> mvh Niclas
> 
> 
>   _  _ _ _
> |_|_|_|_|
> |_|_|_|_| All work and No play makes Jack a dull boy
> |_|_|_|_|
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: