[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Går ej att skapa Debian bootdisk 
Hej!
 
Det går inte att skapa en bootdiskett från Debian3.0 installationen.
Är detta en bugg? (Pentium120 med 32MB RAM)
Disketten är sedan tidigare formatterad och är helt tom från data.
Installationen gick igång efter en rescue disk och root disk.
 
Björn Johansson
 

Reply to: