[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problem med sshOm jag har en fungerande ssh-session och min klientburks
ADSL-anslutning går ned, så fastnar ssh-servern och väntar
på en timeout. Denna är default ställd på 2 h men kan ställas
ned till exempelvis 15 minuter:

echo 900 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_time

Men varför låser sig hela ssh-servern i väntan på denna
timeout som egentligen bara gäller en viss session?

--
"The light that burns twice as bright burns half as long
 - and you have burned so very, very brightly, Roy."
                 - Tyrell, Blade RunnerReply to: