[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Upplösning på skärm alternativt finneser i OpenOfficeHej listan!

Har behov av att ställa med upplösningen på min bärbara (Woody, Gnome2.2, XFree86 4.3). När jag visar impress-bilder via kanon så måste upplösningen matcha kanonens för att inte beskära bilderna. (Fick problem nu senast på Network Telecom där jag talade om Öppen källkod.)


Gvidm fungerar utmärkt för detta ändamål, men...

Resultatet med gvidm eller om jag ställer om till 1024x768 i XF86Config-4

   SubSection "Display"
        Depth   16
Modes "1024x768" "1680x1050" "1200x800" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth   24
Modes "1024x768" "1680x1050" "1200x800" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection
    SubSection "Display"
        Depth   32
Modes "1024x768" "1680x1050" "1200x800" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection


Blir det samma; upplösningen som visas blir det jag önskar men bilden är ett utsnitt av den fulla/högsta möjliga upplösningen med en skrollmöjlighet för att visa ett hörn i taget. Som att föra ett förstoringsglas över skärmen ungefär.

Alternativ lösning är om det går att låta OpenOffice/Impress skala ned bilderna till en liten ruta i mitte på skärmen. I visningsläge tar Impress över hela skärmen default oavsett hur stort eller litet fönstret var som bilderna författades i.


/Anders WReply to: