[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Konfigurering av Exim m.m.On Wed, 24 Sep 2003 [17:23],
  Peter Carlsson (wonko@algonet.se) wrote:

> Hejsan!
> 
> Ursäkta om dumheten lyser igenom, men jag har några frågor
> som jag gärna skulle vilja ha svar på.
> 
> - Jag tänkte sätta upp min Debian-burk till att hämta epost
>  från ett par olika epostservrar. Har kört 'eximconfig'
>  men fick ingen fråga varifrån den ska hämta/skicka epost.
>  Är det inte Exim som ska ha hand om det? Eller vad gör
>  Exim egentligen?

Ska du hämta epost, så är det fetchmail du letar efter (pop3), annars
stöds ofta pop3 eller imap av dina klienter. Allt beror vilka klienter
du vill köra.

> - Har Exim stöd för IMAP eller bara POP?

Exim är en mailserver, så den har varken stöd för IMAP eller POP, utan
bara SMTP.

> - Jag vill att Cron startas automatiskt vid boot. Hur gör jag
>  det och görs det för varje användare?

cron startas automatiskt vid boot.

> - Var lägger man sånt som man vill ska startas automatiskt
>  vid boot? Är det i /etc/init.d/ och i /etc/rc?.d/ och
>  hur funkar detta?

Ja, allt beror på vilken runlevel du vill att det ska starta i, och i
vilken ordning allt ska starta. K för kill, S för start, enkelt att
komma ihåg. Vanligtvis skapar man en symlänk från rc?.d-katalogerna till
det befintliga scriptet som hanterar både stop och start i init.d.

> - Prenumererar på debian-security-announce@lists.debian.org
>  och undrar om dessa uppdateringar bara stöds av 'stable'
>  eller om de också stöds av 'testing'?

Den ska rikta sig till alla announcer som behövs medelas om. Då stable
ska vara stable så krävs givetvis lite mer announcement än för system
som ändå inte ska anses vara stabila.

> - Bör en nybörjare som jag hålla mig till 'stable' eller är
>  'testing' såpass stabilt att det är OK att köra?

Jag kör ingenting annat än unstable. Tycker stable innehåller alldeles
för gamla saker, och testing känns varken ja eller nej. Så då blir det
unstable.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: