[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sendmail + spammasassin + lOn Wed, 24 Sep 2003 [16:59],
  lasse (lasse.lindgren@home.se) wrote:

> Någon som vet av något bra lärande filter?
> jag har hittat ett par, men jag skulle hellst hitta ett i paket form för enklare uppgradering.

Du får använda dig av libmilter, och sätta spamassassin som din mc som
milter. Finns en hel del dokument på nätet om hur man går till väga.
Tror även det följer med i /usr/share/doc/spamassassin


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: