[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Listan arkivFy tvi..
Vi är ju enbart 350st användare på denna e-postlistan.
Jag undrar om nån skulle göra sig besvär med script o don för att luska
bland så få. Det är nog snarare någon person med "full" insyn i
administrationen av denna listan, som kanske hoppas på kolaboratörer i
deras sabotage mot mR bILL gAtes.

( Jag tycker dock att antalet har minskat nu, och det utan någon åtgärd
från min sida )

On Tue, Sep 23, 2003 at 02:41:09PM +0200, lasse wrote:
> för i dessa så ligger alla våra addresser i plaintext.
> Det krävs inte mycket kunskap eller logik för att hitta ett mösnter för att plocka ur addressera från dom.
> 
> Dom är nog boven för alla brev jag får om att köpa problemfra septictankar från rumäninen...
> men Swen är en elak kille som jag inte fattar hur f-n den kan hitta mig om och OM igen,,,
> 
> /Lasse
> (som funderar på att byta mailaddress)
> 
> titta på 
> http://lists.debian.org/debian-user-swedish/2003/debian-user-swedish-200309/threads.html
> 
> så kan ni tänka er hur svårt det _INTE_ är :)
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: