[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mängder av skräpbrevOn Mon, 22 Sep 2003, Fredrik Jagenheim wrote:

> Personligen bytte jag från spamassassin till bogofilter, eftersom
> spamassassin tog alldeles för lång tid att parsa mail på min p133a...
> (och det efter jag bytt till spamd/spamc)

Hej,

Jag kör 250 000 mail om dagen genom en 2 x Pentium 550, då går de via
amavisd-new, spamassassin och en virusmotor. Loaden stiger sällan över
3.

Konfigurerade du spamassassin att ta alla mail eller enbart de under
en viss storlek? Att skicka mail större än 64K till spamassassin är
oftast lönlöst, de flesta spam är betydligt mindre. Denna information
finns på spamassassins FAQ (där nämner de 256K).

-- lars
Reply to: