[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

problem med apt-getHallå!

gick precis med i listan i hopp om att få hjälp med följande problem:

jag ska ansluta till en MS SQL Server från PHP och försökte därför installera paketet php4-sybase (där mssql-funktionerna finns, trots namnet).

---
# apt-get install php4-sybase
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.

Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:

Sorry, but the following packages have unmet dependencies:
  php4-sybase: Depends: zendapi-20010901
E: Sorry, broken packages
---

av informationen ovan att döma kan man tycka att det räcker med att installera zendapi-20010901 först. Jag provade:

---
#  apt-get install zendapi-20010901
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Package zendapi-20010901 is a virtual package provided by:
You should explicitly select one to install.
E: Package zendapi-20010901 has no installation candidate
---

..men det gick som synes inte särskilt bra. Tydligen ska zendapi-20010901 finnas i paketen php4 och php4-cgi, vilka redan är installerade.

Innan jag försökte installera php4-sybase gjorde jag en dist-upgrade, vilket förmodligen är anledningen till mina problem.

Jag har sökt på nätet hela dagen efter en lösning utan resultat. Jag har lyckats installera php4-sybase på två andra maskiner utan några problem.
Är det någon på listan som har förslag på vad jag kan göra?


/mickeReply to: