[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Exim + SpamAssassin> > sedas har jag en fråga till ang. Exim3 hur upgraderar jag mes smärtfritt
> > till Exim4, jag använder mig av SMTP auth. 
> 
> Du kan installera exim4 på ditt nuvarande system utan att oroa dig för
> att tappa din gamla konfiguration. Exim4 använder /etc/exim4 för sitt
> konfigurationsträd. Däremot kan inte exim3 och exim4 vara installerat
> samtidigt :/ 
> 
Kan jag bara apt-get exim4 och sedan flytta exim.conf till /etc/exim4/ ?

/joakim 


> mvh
> -- 
> +-----------------------------------------------------------+
> | Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/         |
> |  PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70  31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
> +-----------------------------------------------------------+
> | The reason computer chips are so small is computers don't eat much.
> +-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -
> Reply to: