[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Exim + SpamAssassinOn Tue, Sep 16, 2003 at 13:32 CEST, 
	 joakim <list@becker.st> wrote:
> Hej Debianer!

Hejsan!

> har börjat få lite mycket spam nu tycker jag så jag hade tänkt att
> installera SpamAssassin (eller motsvarande om någon har något bättre att
> rekomendera). Min fråga är mest bara är det något jag bör tänka på något
> som kan strula, ev. en engelsk/svensk howto. googlade lite på det utan
> att hitta det jag ville?

Det är väldigt rakt på:

	# apt-get install spamassassin

Sedan är det att välja hur du ska använda spamassassin. Antingen startar
du spamassasin för varje mail som kommer, eller kör spamd och skickar in
mail till daemon:

### START OF SPAMASSASSIN ###

# Pipe the mail through spamassassin (replace 'spamassassin' with
# 'spamc' if you use the spamc/spamd combination) The condition line
# ensures that only messages smaller than 250 kB (250 * 1024 = 256000
# bytes) are processed by SpamAssassin. Most spam isn't bigger than a
# few k and working with big messages can bring SpamAssassin to its
# knees.
:0fw
* < 256000
| spamassassin

# Mails with a score of 15 or higher are almost certainly spam (with
# 0.05% false positives according to rules/STATISTICS.txt). Let's put
# them in a different mbox. (This one is optional.)
:0
* ^X-Spam-Level: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
spam_almost-certainly/

# All mail tagged as spam (eg. with a score higher than the set
# threshold) is moved to "probably-spam".
:0
* ^X-Spam-Status: Yes
spam_probably/

# Work around procmail bug: any output on stderr will cause the "F" in
# "From" to be dropped.  This will re-add it.
:0 H
* ! ^From[ ]
* ^rom[ ]
{
  LOG="*** Dropped F off From_ header! Fixing up. "

  :0 fhw
  | sed -e 's/^rom /From /'
}

### END OF SPAMASSASSIN ###

Själv kör jag Exim4 + SA-Exim [1] + SpamAassasin. Låter spamd gå som en egen
användare och filtrerar alla inkommande mail innan de accepteras.

http://marc.merlins.org/linux/exim/sa.html

> sedas har jag en fråga till ang. Exim3 hur upgraderar jag mes smärtfritt
> till Exim4, jag använder mig av SMTP auth. 

Du kan installera exim4 på ditt nuvarande system utan att oroa dig för
att tappa din gamla konfiguration. Exim4 använder /etc/exim4 för sitt
konfigurationsträd. Däremot kan inte exim3 och exim4 vara installerat
samtidigt :/ 

mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/         |
|  PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70  31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| The reason computer chips are so small is computers don't eat much.
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -Reply to: