[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Några frågor om att kompilera om debianpaket??On Sunday 14 September 2003 22:22, Torbjorn Pettersson <tobbe@strul.nu> wrote:
>  Det "enklaste" är nog att bygga nvida-kernel-modulerna ifrån
>  nvidia-kernel-src resp. nvidia-glx-src - paketen, så slipper du
>  inkludera dem i kernel-image-osv....  Borde finnas
>  instruktioner i paketen för hur man gör detta.

Det här gäller unstable:
nvidia-glx-src finns inte längre, utan levereras nu färdigkompilerat som 
nvidia-glx. nvidia-kernel-src har bytt namn till nvidia-kernel-source.

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: