[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ot?] Webbaserad kalenderHej!

On Thu, Sep 04, 2003 at 10:00:56AM +0200, Johan Björklund wrote:
> 
> jag provade själv att installera Webcalendar igårkväll eftersom jag
> behvöde en kalender. Verkar kunna göra det mesta av det som du
> efterfrågar. Jag kör standalone, men det har fleranvändarstöd.
> 
> http://webcalendar.sf.net/
Jag såg på Bugtraq för någon dag sen att Webcalendar har en massa hål,
och det kan vara värt att notera om kalendern är åtkomlig via internet.
Kika på Bugtraqs arkiv:
http://www.securityfocus.com/archive/1/336047/2003-09-01/2003-09-07/0

Mvh,
Johnny


-- 
Johnny Chadda      | This is a UNIX virus.
johnny@snugg.net    | Please remove all your files
http://johnny.snugg.net | and copy this to friends

Attachment: pgpr_qZJPCUtC.pgp
Description: PGP signature


Reply to: