[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ot] användare..On Tue, 22 Jul 2003 [15:27],
  Niclas Söderlund (lists@soderlund.org) wrote:

> well, eftersom så många är på hugget idag :-)
> 
> jag vill synca över användare från en maskin till den andra. på primären så 
> skapas ftp-användarna som lokala användare nämligen så vi kan använda en 
> speciell pam-modul sen.
> 
> någon som vet, är det bara att flytta över passwd och group filerna från 
> etc och sen initera den på något vis eller finns det något annat smart sätt 
> att föra över användare?

Jo, så kan man göra, fast det är ju ingen fin lösning att editera i
passwd/group/shadow automagiskt, och dessutom som root.

Smartast vore väl om du kunde byta lösning, till NIS eller Ldap.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: