[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: [OT] - X kontra AquaSamma finesss kan fås i Mozilla (och Firebird) med hjälp av Diggler. apt-get install mozilla-diggler typ.

-----Original Message-----
From: Andrzej Koszela <andrzej.koszela.7103@student.uu.se>
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Date: Fri, 11 Jul 2003 16:07:25 +0200
Subject: Re: [OT] - X kontra Aqua

Vad gäller konqueror hittade jag att det finns en knapp där till vänster om 
Location: som tömmer textraden... oerhört användbar faktisktOn Friday 11 July 2003 15.48, Kalle Svensson wrote:
> [Fredrik Persson]
>
> > > Problem och problem....
> > > Jag har svårt för:
> > > *att vissa program inte behandlar klippbordet som jag vill.
> >
> > Jag tycker nog att det där funkar i princip jämt, men det kan ju
> > finnas undantag. Jag använder oftast X-varianten av klippbord, dvs
> > markera -> mittenklicka. Men detta gör ju att jag ALDRIG kan klippa
> > in länkar i min browser lika snabbt som i MS Windows, eftersom jag
> > inte får markera ÖVER den text som ska ersättas. Otroligt
> > frustrerande faktiskt.
>
> Har du testat att mittenklicka direkt i webbläsarfönstret?  Funkar
> utmärkt i Mozilla, och SVJV även i Galeon.  Hur det är med konqueror
> och andra webbläsare vet jag inte.
>
> I övrigt har jag inte mycket att säga förutom att den här tråden
> kanske hör hemma på någon annan epostlista.
>
> Med utmärkt högaktning,
>   Kalle


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org*/ QerubReply to: