[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

OT:Hej alla!

hoppas att det inte stör seriösa riktiga diskutioner allt för mycket,
men jag kunde inte låta bli att dela med mig av detta prefix fel som är
mycket roligt... 
Det skulle vara kul att testa en sån grill, men man kanske släcker hela
gatan med den... :-)

/joakim 

>Sydsvenskan tipsar: 
>"När du köper en elgrill så kan det vara idé att titta på effekten. >En
grill med en effekt på 1500-2000 kilowatt grillar snabbare än en >med 1
000 kilowatts effekt." 
>- Jag undrar nu:
>Är det nödvändigt med effekt motsvarande en smältugn för järn?
>Borde man inte påpekat att ett kraftverk bör installeras i >trädgården
för att ge den nödvändiga effekten? 
>Hur länge ska köttet ligga på grillen? 0,01 sekunder på varje sida?Reply to: