[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bör jag oroa mig?On Tue, 24 Jun 2003 [23:16],
  Fredrik Persson (frepe@bredband.net) wrote:

> Hej!
> 
> På sistone har dessa meddelanden börjat visa sig vid boot:

Den visar det nog fler gånger än vid boot. Titta i din dmesg även när
systemet är aktivt.

> hdc: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
> hdc: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
> hdc: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
> hdc: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
> 
> De blir fler och fler. (hdc är min systemdisk)
> 
> Bör jag göra backup och byta hårddisk? Finns det några bra howtos om hur man 
> gör detta?

Ja. Det du ser är skrivfel till din disk, så du har troligen dåliga
block på disken. Det du bör göra är en fsck, sedan en backup, sedan
köper du dig en ny hårddisk.

Backup kan du göra på flera sätt, enklast är med cpio eller tar. Annars
finns det backupprogram för sådant.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: