[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Switcha upplösning under Xmån 2003-06-09 klockan 13.03 skrev Björn Johansson:
> I Red Hat 6.2 så kan man switcha mellan 2 olika upplösningar
> genom att trycka in 2 tangenter, tror det var alt - för
> låg upplösning och alt + för hög upplösning.
> 
> Finns det något sätt man kan fixa detta i Debian?

Pröva ctrl + alt + +/-


/Martin
-- 
Martin Sjögren
  sjogren@debian.org -- marvin@dum.chalmers.se
  GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html
  let hello = "hello" : hello in putStr (unlines hello)

Attachment: signature.asc
Description: Detta =?ISO-8859-1?Q?=E4r?= en digitalt signerad meddelandedel


Reply to: