[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Switcha upplösning under XHej!

I Red Hat 6.2 så kan man switcha mellan 2 olika upplösningar
genom att trycka in 2 tangenter, tror det var alt - för
låg upplösning och alt + för hög upplösning.

Finns det något sätt man kan fixa detta i Debian?
Jag läste i ett tidigare inlägg om ett program: chxf som
tydligen ska kunna switcha mellan olika XF86Config filer,
kanske detta är lösningen??

OBS. Jag vill inte att X-servern ska starta om bara för
att byta upplösning.


--

Björn Johansson "Debian rocks!!"
Reply to: