[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fröken printer snubblar på cups när hon dansar sambaHar upptäckt följande

kommandot lpr -l filnamn genererar en utskrift till skrivaren på samba
servern.

Thomas


On Sun, 8 Jun 2003, Thomas wrote:

> Hej
>
> postar återigen då jag verkar ha missuppfattat något när det gäller
> utskrifter.
>
> Situationen är följande.
>
> Jag har en debian burk som kör samba. På den burken fungerar utskrifter -
> via cups - alldeles utmärkt.
>
> Har sedan ett nätvärk med både w2k maskiner och debian burkar.
>
> Alla maskiner kan komma åt shares - t.ex filarkivet så samba fungerar
> utmärkt där. Emellertid vill jag kunna göra utskrifter till den skrivare
> som samba maskinen är kopplade till. Detta fungerar inte.
>
> På windows maskinerna syns skrivaren men jag har inte "access" till den.
>
> På debian burken kan jag skicka en utskrift som synes tas emot av samba
> serverna men det kommer de facto inte ut någon utskrift eller så får jag
> följande meddelande - "Unable to pront file to deskjet -
> client-error-document-format-not-supported
>
> men oavsett om jag får detta felmeddelande eller inte så kommer det inte
> ut någon utskrift när jag skickar från den fristående debian burken till
> samba servern fast samba loggen för den maskinen anger att den "connect to
> service printer". I min förra post lämnade jag besked om vad som fanns i
> min smb.conf.
>
> Det kan tilläggas att "konfigurerat" skrivare genom cups webgränssnitt och
> därvid använt följande "smb://user:password@workgroup/server/printershare"
>
> Jag vore ytterst tacksam för hjälp - jag har tittat i olika "man-sidor"
> samt även googlat, läst min samba bok osv...såvitt jag kan se har jag rätt
> info i smb.conf file...med andra ord HJÄLP!!!!!
>
> Thomas
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>Reply to: