[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ??????????????-????????On Thu, Jun 05, 2003 at 07:19:58PM +0200, Torbjörn Svensson wrote:
> Emil Stenqvist wrote:
> 
> >Den där nissen börjar bli en aning störande...
> > 
> >
> Jo, håller med. finns det inget sätt som man kan hindra folk som inte 
> ligger på listan att skicka till den ?

Spamassasin kors redan pa lists.d.o. Det hindrar mycket spam.

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228Reply to: