[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Testing paket på en stable.oki, det funkar..
men vågar jag nu köra tex apt-get update && apt-get dist-upgrade ?
så burkar jag göra för att se till att jag alltid har säkerhets fixarna..
eller blir det nu så att om jag kör apt-get update && apt-get dist-upgrade så övergår jag till testing?


On Sat, 31 May 2003 04:09:40 +0200
Christoffer Sawicki <qerub@home.se> wrote:

> Package: *
> Pin: release o=Debian,a=stable
> Pin-Priority: 900
> 
> Package: *
> Pin: release o=Debian,a=testing
> Pin-Priority: 400
> 
> Package: *
> Pin: release o=Debian,a=unstable
> Pin-Priority: 300
> 
> Package: *
> Pin: release o=Debian
> Pin-Priority: -1Reply to: