[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Testing paket på en stable.-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

On Saturday 31 May 2003 01:48, lasse wrote:
> Jag har hittat ett par paket som finns i testing som jag saknar i
> stable.
> OpenWebmail... Hur gör jag för att kunna installera det via apt utan att
> uppgradera till testitng
> Jag vet att denna fråga varit uppe förut, men jag hittar inte den
> tråden.

Lägg till följande i /etc/apt/preferences:
- --8<--
Package: *
Pin: release o=Debian,a=stable
Pin-Priority: 900

Package: *
Pin: release o=Debian,a=testing
Pin-Priority: 400

Package: *
Pin: release o=Debian,a=unstable
Pin-Priority: 300

Package: *
Pin: release o=Debian
Pin-Priority: -1
- --8<--

Och en lämpliga saker i /etc/apt/sources.list, min ser ut såhär:
- --8<--
deb http://ftp.dk.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US/ stable/non-US main contrib 
non-free
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free

deb http://ftp.dk.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US/ testing/non-US main contrib 
non-free
deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free
- --8<--

Sedan kan du installera paket ur testing såhär:
apt-get install feta/testing

*gäsp*

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.2 (GNU/Linux)

iD8DBQE+2A7rMC6jEJxB+2wRAvVtAKCP6Tnm7Yx9fdn8f/Xh2XYjE1nVrQCePnj+
ks8y7HIU7JSbFMXzXu4/pR0=
=QXSY
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: